Interessante kunst en ontwerpen tref je soms op bijzondere plaatsen. Vergezel ons op onze speurtocht op de Tweede Maasvlakte waar kunst, natuur en techniek een onverwacht bondgenootschap zijn aangegaan en bezoek het dorp Heijplaat, het eerste Rotterdamse tuindorp (voor havenarbeiders).

Heijplaat: quarantaine inrichting

Behalve de Onderzeebootloods en de imposante gebouwen van de RDM bezoeken we op Heijplaat ook de voormalige Quarantaine Inrichting Beneden Heyplaat en het eerste Rotterdamse tuindorp Heijplaat. De quarantaine-inrichting was bestemd voor zieke zeelieden en is nu een monument en in gebruik als broedplaats voor kunstenaars.

Arbeidersdorp Heijplaat

Het tuindorp Heijplaat is gebouwd voor de arbeiders van de RDM. Het dorp geeft een goed beeld hoe er voor de Tweede Wereldoorlog werd gedacht over stadsontwikkeling en architectuur, alles in dienst van de verheffing van het volk. Met name het stratenplan, de vele pleintjes en de open ruimtes geven het dorp een speciale sfeer. De vele woonblokjes zijn gebouwd in uiteenlopende stijlen. Meewerkende architecten waren Herman Baanders, Joost Boks, Sam de Clercq en Dirk Tersteeg.

Tweede Maasvlakte

De pasaangelegde Tweede Maasvlakte is in alle opzichten onmetelijk. Grote hoeveelheden zand, steen, staal, beton en water geven ruimte voor zoiets kwetsbaars als natuur en kunst. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam zijn onder de naam Port Scapes in deze zand- en waterwoestenij blijvende en tijdelijke kunstprojecten gerealiseerd. Bekende kunstwerken zijn de Solar Bell van Tomas Saraceno, Animal Estates van de Amerikaan Fritz Haeg en trappen van Jan Konings.