Research en advies op het snijvlak van architectonisch erfgoed, de rondleidingenmarkt in de regio Amsterdam en samenwerkingsmogelijkheden.

Het Dudok Architectuur Centrum is een relatief nieuwe organisatie, die net als andere culturele organisaties kampt met gebrek aan personele en financiële middelen. DestinationArt adviseerde het DAC op verschillende gebieden: de invulling van het aanbod aan rondleidingen, de mogelijkheden tot marketing en tot samenwerking met andere culturele organisaties, en het opzetten van een organisatie voor de coördinatie en handling van de rondleidingen.

Het DAC is het centrum voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk erfgoed in Hilversum. Het Centrum organiseert rondleidingen door het raadhuis, excursies in de stad en debatten, lezingen en symposia. Het DAC is gevestigd in het Raadhuis in Hilversum, het hoogtepunt van het oeuvre van architect W.M. Dudok.

Inventarisatie rondleidingen

Bestaande rondleidingen in de regio zijn door DestinationArt geïnventariseerd. Vele rondleidingen gingen uit van kleine organisaties of zzp’ers; met hen is contact gezocht. Het resultaat van deze inventarisatie was een duidelijk overzicht van het rondleidingenlandschap, inclusief de omissies. Er zijn afspraken gemaakt hoe deze rondleidingen op een centraal punt binnen het DAC kunnen worden ondergebracht.
Daarnaast hebben we gekeken naar koppelingen met andere Dudok-gerelateerde programma’s en naar de mogelijkheden van “do-it-yourself”-rondleidingen.

Marketing

De communicatie over de rondleidingen verkeerde nog in een pril stadium. Daarom heeft DestinationArt een marketingplan opgesteld, waarin een belangrijk taak was weggelegd voor social media en apps. Vanzelfsprekend had de DAC-site hierin een centrale plaats.
Het marketingplan ging in op de afzetgebieden en doelgroepen, de terugkerende evenementen, de mogelijkheden van contentmarketing. Het uiteindelijk marketingdoel was vooral het vergroten van de algemene bekendheid van het DAC.

Organisatie en coördinatie

Tot slot heeft DestinationArt een plan aangeleverd voor de coördinatie en handling van de rondleidingen. Hierbij gingen we in op het managen van de rondleiders (coördinatie, werving en instructie), de verkoop van en inschrijving op de rondleidingen, en het contentbeheer van de site en de app.