Rode draad van de bustour is de variatie en fantasie in woningen in Almere. Met een bezoek aan de nieuwste wijk van Almere, Almere Poort, wordt duidelijk dat het uniforme bouwen voorgoed verleden tijd is.

Particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd en heeft enorme diversiteit in woningen tot gevolg. Daarnaast zullen we een bezoek brengen aan een paar unieke wijkjes in Almere, De Realiteit, De Fantasie en De Eenvoud, waar experimentele, uiterst fantasievolle ontwerpen werkelijkheid zijn geworden.

Prijsvragen

Los van regels, wetten en bezwaren die tussen droom en daad staan. Wonen zoals je zelf wilt, in je eigen gedroomde en getekende huis. In 1982 kon het. De prijsvraag ‘Ongewoon Wonen’ daagde dromers uit hun dromen op papier te zetten en in te sturen. Tien gelukkige winnaars mochten aan de slag om hun woondroom te realiseren. Met als resultaat De Fantasie, een piepkleine vrije woonwijk aan het Weerwater. Architect Thijs Gerretsen, ooit werkzaam bij het Projektburo Almere, was een van de initiatiefnemers die zich sterk maakten om de verbeelding de vrije loop te geven. In 1987 was hij mede organisator van een prijsvraag met de veelzeggende titel ‘Tijdelijk Wonen’. De tweede prijsvraag leverde ‘De Realiteit’ op aan de Noorderplassen. In 2006 werd prijsvraag ‘De Eenvoud’ uitgeschreven. Eenvoud winnaars mogen hun droom aan de Noorderplassen-West gaan verwezenlijken.

Particulier Opdrachtgeverschap in
 Almere Poort

Particulier opdrachtgeverschap – oftewel ik bouw mijn huis in Almere – krijgt onder leiding van wethouder Adri Duivesteijn een flinke impuls. In Almere Poort, waar de eerste bewoners voorjaar 2008 neerstreken, wordt het Homeruskwartier ontwikkeld, een bijzondere proeftuin voor Particulier Opdrachtgeverschap. De bewoner staat als opdrachtgever centraal en niet de bouwproductie. Dat is op zich niet nieuw. Wel uniek is de schaal waarop Particulier Opdrachtgeverschap gerealiseerd wordt en het voornemen ook huurders en kopers van goedkopere woningen mee te laten doen. In dit gebied viert het credo van wethouder Adri Duivesteijn: ‘mensen maken de stad’, hoogtij. Particulier opdrachtgeverschap, in al zijn vormen, krijgt hier ruim de kans om de diversiteit, waarnaar Almere nu verlangt, te stimuleren.