DestinationArt sluit aan bij de herdenking rondom 4 en 5 mei. Invalshoek is daarbij de beeldende kunst, in de vorm van oorlogs- en herdenkingsmonumenten in en om Arnhem.

De monumenten vervullen een belangrijke rol bij het herdenken van de gebeurtenissen tijdens WOII. Vaak staan ze op een plek die betrekking heeft op hetgeen in het monument zelf herdacht wordt; het kunstwerk geeft de plek betekenis en andersom. Monumenten zijn tastbaar en kunnen het (voor de meeste mensen inmiddels gelukkig) abstracte gegeven ‘oorlog’ verbeelden. Zo vormen ze als het ware een ingang naar het verleden, en helpen de beschouwer bij het oproepen van een gebeurtenis uit het verleden.

Monumenten en hun relatie met het heden

Maar monumenten zijn tegelijkertijd kunstwerken, ontsproten aan de ideeën van een kunstenaar. Welke keuzes heeft de kunstenaar gemaakt om het verhaal te vertellen? Welke vormen en materialen zijn gebruikt? Wat maakt het kunstwerk daardoor los bij de beschouwer?
Kunst biedt de beschouwer de mogelijkheid om ook eigen gevoelens, gedachten en associaties de vrije loop te laten. En zo kan het monument het oorspronkelijke doel – het herdenken van een bepaalde gebeurtenis of van bepaalde personen – overstijgen. Een ieder kan zijn individuele betekenis geven aan het kunstwerk.
Zo wordt een relatie gelegd met het heden. Actuele gebeurtenissen vormen de nieuwe peilers om de dialoog gaande te houden: ‘Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid’.

Operatie Market Garden

Op 17 september 2014 was het 70 jaar geleden dat Operatie Market Garden van start ging. Het bestond uit een grootschalige luchtlandingsoperatie (Market genoemd) en een grondoffensief vanuit België (Garden geheten). Britse, Poolse en Amerikaanse luchtlandingstroepen moesten belangrijke bruggen over Nederlandse rivieren innemen, waarna grondtroepen via deze bruggen snel zouden kunnen doorstoten naar het IJsselmeer. Daarmee zouden de Duitse troepen in het westen van Nederland in de tang worden genomen en zouden de geallieerden naar het Ruhrgebied en Berlijn door kunnen stoten. Het plan mislukte, omdat de laatste en meest cruciale doelstelling van de operatie, de inname van de brug bij Arnhem, niet kon worden bereikt.