De Amerikaanse kunstenaar James Turrell is een van de bekendste vertegenwoordigers van de Amerikaanse Light en Space movement, ontstaan in de jaren 60 aan de Amerikaanse westkust.

Bezoek Hemels gewelf en Lezing over zijn werk

Turrell heeft in Kijkduin een markant Land Art project gerealiseerd. Het Hemelse Gewelf is uw bezoek zeker waard: naar aanleiding van dit project gaan we daarnaast verder in op Turrells bijdragen aan de Land Art.

Dat het licht aan de Nederlandse kust heel tastbaar aanwezig kan zijn weet u natuurlijk wel, maar wat Turrell er in zijn Hemelse Gewelf mee doet, moet u ter plekke ervaren. Het is hem gelukt om de rondingen van de aarde, de glooiingen van de duinen en de horizon te laten versmelten tot een adembenemend kunstwerk.

Kunstmatige krater

Op de top van een duin is een kom aangelegd, 30 meter breed en 40 meter lang. Om de kom ligt nog een aarde wal. Zowel in het midden van deze kunstmatige krater als op hoog duin in de buurt staan monumentale hardstenen banken, waarop de bezoeker al liggend ervaart hoe de lucht boven hem de vorm van een gewelf aanneemt.
Tastbaar licht
Turrell maakt licht tastbaar en vraagt van de toeschouwer tijd en de intentie om dit effect ten volle te kunnen ervaren. Het Hemels Gewelf is een van de Skyspaces die Turrell de laatste 40 jaar in vele landen heeft geïnstal-
leerd.

Light en Space movement

Als een van de grondleggers van de Light en Space movement maakte Turrell veel lichtinstallaties. Het zijn ruimtes die je kunt betreden en waarin de toeschouwer een onderdeel is van het kunstwerk. De installaties spelen met de manier waarop onze zintuigen de werkelijkheid waarnemen en construeren. Andere bekende kunstenaars zijn Robert Irwin, Douglas Wheeler en de vroege Bruce Nauman. Een jongere kunstenaar in deze traditie is Olaf Eliasson.

Aanvullende presentatie

Het programma bestaat behalve uit een bezoek aan het Hemelse Gewelf en het omringende strand- en duingebied ook uit een uitvoerige presentatie waarin dit werk van Turrell wordt geplaatst in zijn oeuvre. Op deze manier krijgt u meer zicht op Turrells aardgebonden werk, dat letterlijk over de hele wereld verspreid is.