Ontsluiting kunstcollectie

In 2013 werd de nieuwbouw van het Isala ziekenhuis in gebruik genomen. Architectenbureau Alberts & Van Huut ontwierp het gebouw vanuit een antroposofische visie: organische vormen, natuurlijke materialen, zachte kleuren en een groene omgeving moeten het genezingsproces van patiënten versnellen. Zo verrees geen ziekenhuis, maar een ‘beter-huis’.

Aangezien de architectuur van dit nieuwe gebouw behoorlijk bepalend is, maar ook omdat er dankzij een eerdere fusie van twee ziekenhuizen twee afzonderlijk ontstane kunstcollecties bijeen waren gevoegd, voelde de kunstcommissie de noodzaak een nieuw kunstbeleid te gaan voeren.
DestinationArt kreeg de opdracht dit nieuwe beleid vorm te geven.

Uitgangspunten daarbij waren vragen als: welke kunstwerken kunnen we plaatsen in het nieuwe gebouw, hoe verhoudt de kunst zich tot de architectuur en andersom, wat verbindt de kunstcollectie en op grond waarvan doen we nieuwe aankopen?
En minstens zo belangrijk was de wens om de kunstwerken nog zichtbaarder te maken voor alle gebruikers van het ziekenhuis. Juist vanuit de gedachte dat kunst troost kan bieden, of afleiding, dat kunst de zinnen verzet en de klinische sfeer in een ziekenhuis doorbreekt. Kunst als medicijn dus.

DestinationArt heeft allereerst de totale collectie onder de loep genomen en uit het geheel van aankopen een rode draad gedestilleerd, een visie. Belangrijk om de collectie een ‘gezicht’ te geven, maar ook noodzakelijk met het oog op toekomstige uitbreiding van de kunstcollectie.

Op basis daarvan hebben we een longlist samengesteld met werken die én van hoge kwaliteit zijn én representatief voor het nieuw uitgezette verzamelbeleid. Elk van die werken hebben we uitgebreid in kaart gebracht.
Vervolgens hebben we samen met de kunstcommissie een definitieve selectie gemaakt van 50 kunstwerken, op grond van voorkeur en mogelijke plaatsing binnen het nieuwe ziekenhuis.

Deze 50 kunstwerken zijn ondergebracht in twee kunstroutes, één binnen in het ziekenhuis, één langs kunstwerken die in de buitenruimte rondom het ziekenhuis staan.
DestinationArt heeft bij ieder kunstwerk een begeleidende tekst geschreven. Deze teksten zijn gebundeld in een brochure, die in het ziekenhuis verkrijgbaar is, maar ook via QR-codes naast de werken op te roepen.
In de brochure wordt ook aandacht besteed aan de bijzondere architectuur.
Op deze manier is een prominent deel van de kunstcollectie van Isala ontsloten en laagdrempelig benaderbaar voor zowel patiënten, als bezoekers, als personeel van het ziekenhuis.

Op aanvraag geeft DestinationArt bovendien rondleidingen langs de beide routes, waarbij niet alleen de kunst en architectuur, maar ook de wisselwerking met de ziekenhuisomgeving centraal staat.