In 2019 is het voormalige Museum voor Communicatie in Den Haag, de laatste jaren vooral bekend als COMM, overgenomen door Beeld & Geluid Hilversum. De focus van dit interactieve museum is de manier waarop wij leven met de huidige media. Net als voor Beeld & Geluid Hilversum verzorgt DestinationArt ook voor dit museum de werving en opleiding van rondleiders en de inhoud van de rondleidingen.

Het museum heeft sinds 2019 de naam Beeld & Geluid in Den Haag en geeft hiermee ook de relatie aan met het museum in Hilversum. Het behandelt thema’s zoals persvrijheid, demonstraties en fake news. Er worden tijdelijke tentoonstellingen geëxposeerd met soortgelijke thema’s of thema’s die binnen mediawijsheid passen. Ook worden er educatieve workshops geboden aan leerlingen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarbij zij tijdens een bezoek aan het museum kennis opdoen over media en de omgang met media.

Het gebouw

Beeld & Geluid in Den Haag is gevestigd in de Zeestraat. De gevel van het museum dateert uit de 19e eeuw en is het enige wat resteert van de exotische bazaar die hier toen veel bekijks opleverde. Achter de originele gevel bevindt zich nu een modern museum met veel interactieve installaties, waarmee de bezoekers nieuws en journalistiek kunnen ervaren en ook zelf aan de knoppen kunnen zitten om nieuws te maken.

Het spreekt voor zicht dat het museum veel aandacht schenkt aan relatief recente ontwikkelingen, zoals het gebruik en de impact van social media, maar ook bijvoorbeeld het belang van de bestrijding van fake nieuws. Er zijn regelmatig wisseltentoonstellingen over actuele onderwerpen, gerelateerd aan de nieuwsvoorziening, zoals over de oorlog in Oekraïne of de beeldvorming over bepaalde minderheidsgroepen in Nederland.

DestinationArt

Analoog aan de dienstverlening van DestinationArt voor Beeld & Geluid Hilversum ontwikkelde DestinationArt een rondleiding en selecteerde het rondleiders voor dit nieuwe museum. Inmiddels is een vaste pool rondleiders actief. De rondleiding sluit direct aan bij de thema’s van het museum en is dan ook zeer interactief. Tijdens de rondleiding gaan de deelnemers aan de slag met oude en nieuwe media, en bepalen zelf hoe het nieuws gebracht moet worden.