Beelden onder woorden gebracht

In opdracht van de Stichting Cenootschap heeft DestinationArt teksten geproduceerd voor een digitaal kunstboek over de beeldhouwer Rob Cerneüs. Dit digitale kunstboek zal in 2018 middels een app beschikbaar komen. De app zal voor een gering bedrag door belangstellenden kunnen worden gekocht. De opbrengst daarvan zal geheel ten goede komen aan de stichting DON ( Diabetes Onderzoek Nederland).

DestinationArt heeft op basis van research en interviews met de kunstenaar een twintigtal recente beelden van bondige, relevante en levendige teksten voorzien en zo ontsloten voor een breed publiek.