De Waalsprong is de nieuwe vinex locatie van Nijmegen ten noorden van de rivier De Waal. Bijzonder aan deze nieuwe wijk is de integratie van een nieuwe nevengeul van de Waal met de aanleg van een nieuwe wijk, waarin nieuwe concepten voor waterhuishouding, wonen en vormgeving worden gecombineerd.

De Waal krijgt door de aanleg van een grote nevengeul meer ruimte voor waterafvoer bij hoge waterstanden. Hierdoor ontstaat een eiland in de Waal en een uniek rivierenpark met ruimte voor wonen, recreatie, cultuur, water en natuur. Door de combinatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van waterhuishouding, landschaps-ontwerp en architectuur krijgt Nijmegen er een spannende wijk bij en gaat de Waal deel uitmaken van het hart van de stad. Deze cross-sectorale samenwerking is exemplarisch voor de manier waarop in het dichtbevolkte Nederland natuur en cultuur worden samengebracht met vele winstpunten voor beide ‘partijen’.
Tijdens de excursie nemen we u mee naar de nieuwe waterpartijen, de bovengrondse hemelwaterafvoer naar de wadi’s in de wijk, het nieuwe eiland, de nieuwe verbindings-bruggen en de in de wijk geïntegreerde kunst- en designwerken.

Deze excursie is ontwikkeld naar aanleiding van een aanvullend programma op de Masterclass “Waves” in Nijmegen. Een blikwisseling tussen Kunst, Wetenschap en Techniek. De deelnemers zijn jonge ondernemers met een kunst-, techniek- en natuurwetenschappelijke opleidingen, high potentials uit het bedrijfsleven en kunst-
studenten. De docenten zijn jonge onder-
zoekers en kunstenaars die interdisciplinair werken, zoals op het Medialab van het Massachusetts Institute of Technology en de Royal Academy of Art.