De voormalige waterzuivering RWZI Moeren- burg is een industrieel Rijksmonument uit de jaren twintig.

Op dit terrein is een nieuw buffersysteem aangelegd om piekafvoer uit de stad tijdelijk op te kunnen vangen en waar mogelijk de waterkwaliteit te verbeteren. De natuurlijke buffer is deels aangelegd als open water en deels als helofytensysteem en werd ingepast in het oude beekdallandschap van Moerenburg. Het landschappelijk ontwerp en het Waterpaviljoen vormen tevens de westelijke toegang tot Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Waterlabyrinth en Waterpaviljoen

Op initiatief van bkkc en de Gemeente Tilburg, en in opdracht van Waterschap De Dommel werd Irene Fortuyn uitgenodigd om een ontwerp te maken,ism Arjan Karssen,voor het nieuwe helofytenfilter (een natuurlijk waterzuiveringssysteem) van het rioolwaterzuiveringssysteem van Tilburg en is onderdeel van Kunstroutes Brabant.

Huize Moerenburg

Bij graafwerkzaamheden in 2005 werden er op het terrein van de waterzuivering resten aangetroffen van Huize Moerenburg.Dit landgoed was rond 1310 een van de eerste drie stenen huizen in Tilburg en is daarmee een belangrijk onderdeel van de Tilburgse geschiedenis.Landschapsarchitect Frank Meijer (MTD) heeft de herinnering aan Huize Moerenburg in een stalenconstructie weergegeven.

Museum De Pont

Aansluitend krijgt u een rondleiding door de meest recente tentoonstelling in Museum de Pont.

Samenwerking Land & Co
Land & Co is partner van Destination Art in kunst en platteland. Helmer Wieringa van Land & Co werkt in Brabant vanaf 2007 met Europese regio’s samen als Euro Land Art. Land, kunst en kennis vinden elkaar in de toekomstvragen van het platteland. Voedsel, recreatie, ecologie, erfgoed, gezondheid, mobiliteit: in alles zoekt het platteland een nieuwe toekomst. Wat brengt kunst ons? Wat brengt samenwerking van kunst en kennis? En wat als het platteland opdrachtgever wordt in plaats van museum of theater? Het platteland is bij uitstek de plaats waar kunst zich verhoudt tot haar omgeving. Kunst en omgeving zijn één. Het verhaal van de plek, de mens van de plek, de bezoeker op die plek: wat doet het met kunst en wat voegt kunst toe.